O NÁS

TŘI, o.p.s

Sokolská 584

257 22 Čerčany

tri@hospic-cercany.cz 

 

tel: 317 777 381

fax: 317 700 903

Posláním TŘI o.p.s. je poskytovat pomoc a péči těm, kteří pomoc potřebují, a budovat prostor, kde se mohou potřební setkávat s těmi, kteří pomoc mohou, chtějí a umějí poskytnout.

TŘI ZÁKLADNÍ PILÍŘE NAŠÍ ORGANIZACE

I.

Poskytovat v  lůžkovém hospici i domácím prostředí pacienta specializovanou paliativní péči, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým na co nejvyšší možné odborné a lidské úrovni.

II.

Poskytovat sociální odlehčovací služby formou pobytovou nebo terénní ve vlastním sociálním prostředí, denní odlehčovací službu v  centru denních služeb, jednodenní pobytovou službu podle přání klienta a jeho nejbližších s  možností využití asistence podle potřeb klienta.

III.

Poskytovat širší spektrum komunitních služeb občanům z  nejbližšího okolí s  cílem podpory inkluze všech, kteří hledají zázemí a pomoc, bourání mezigeneračních bariér a zabezpečení služeb, které občané hledají a my je poskytujeme.

Farní sbor ČCE Soběhrdy
Náboženská obec Církve československé husitské v Čerčanech
Obec Čerčany
Římskokatolická farnost Poříčí nad Sázavou
Ing. Kristian Bergmann
Mgr. Bohumil Bulíř
Martin Čeljuska
Alena Čeljusková
Lucie Marešová
Ing. Jiří Pech
prof. RNDr. Jan Rataj, Csc.
Rudolf Reitz, B.Th.
Mgr. Josef Švehla
Mgr. Tomáš Trusina

Mgr. Josef Švehla
Ing. Kristian Bergmann
Vít Pilát

prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.

Martin Čeljuska

Rudolf Reitz, B.Th.

PharmDr. Monika Horníková, MHA

CO SE NÁM POVEDLO A NA ČEM PRACUJEME

PROFESIONALIZACE 
neziskových organizací je velkým tématem v  zahraničí a je otázkou času, kdy se tento trend více rozšíří i u nás. My se o to pokoušíme už teď a semínka změn snad jsou už zakořeněna.

FINANČNÍ UDRŽITELNOST 
je vzhledem k  vícezdrojovému financování sice někdy složitější, ale přesto se nám daří postupně navyšovat výnosy ve všech základních službách a hospodařit s  vyrovnaným výsledkem. V  říjnu 2017 se naše organizace stala držitelem označení SPOLEHLIVÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE. Značku spolehlivosti uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací na základě auditu a doporučení  nezávislých odborníků. Tato značka poskytuje dárcům informaci o tom, že její držitel hospodaří se svěřenými prostředky transparentně a adekvátně je využívá při plnění svých veřejně prospěšných činností.

ROZVOJ SLUŽEB, LIDÍ A ORGANIZACE SAMOTNÉ 
je pro nás v tuto chvíli jednou z priorit. V oblasti našich služeb pilotujeme nové služby, o které chceme rozšířit naši nabídku. Rozvoj zaměstnanců, jejich podpora a růst jsou řešeny různými nástroji s  cílem vytvářet co nejpovzbudivější prostředí pro práci. Organizační rozvoj propojujeme s  plnohodnotným využitím našeho zařízení, kde za nejzásadnější úkol považujeme získání zdrojů pro dostavbu komunitního domu, jako důstojného prostoru pro kulturu, propojování a aktivizaci a také zázemí pro rozšíření sociálních služeb.

VZDĚLÁVÁNÍ
V  červnu 2017 jsme získali akreditaci MZ ČR pro přípravu lékařů na atestaci v  oboru paliativní medicína a na poli vzdělávání chceme i nadále přispívat k  aktivnímu rozvoji odborné i laické veřejnosti.

Financování TŘI,o.p.s. je vícezdrojové. Téměř dvě třetiny potřebných peněžních prostředků nám vykrývají příjmy za poskytované služby, tj. platby od zdravotních pojišťoven, příspěvky na péči, klientské úhrady a další. Zbývající část prostředků získáváme formou dotací od ministerstev, krajů a místní samosprávy a dále formou darů od nadací, právnických a fyzických osob.

STRUKTURA VÝNOSŮ

 • PRODEJ SLUŽEB
 • DARY
 • DOTACE
 • OSTATNÍ VÝNOSY

VÝNOSY V ROCE 2017 (v mil. Kč)

Prodej služeb

19,2

Dary nadací, právnických a fyzických osob, ostatní

2,4

Dotace ministerstev, krajů a místní samosprávy

9,7

Ostatní výnosy

0,7

Celkem

32,0

Získané prostředky používáme na financování celého spektra našich služeb, tj. na hospicovou péči, sociální služby a komunitní akce. Nejvíce peněžních prostředků vynakládáme na mzdy pracovníků.

STRUKTURA NÁKLADŮ

 • MZDOVÉ NÁKLADY
 • ENERGIE
 • MATERIÁL
 • SLUŽBY
 • OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ
 • OSTATNÍ NÁKLADY

NÁKLADY V ROCE 2017 (v mil. Kč)

Materiál

3,6

Energie

1,0

Opravy a udržování

0,4

Služby

1,4

Mzdové náklady

24,6

Ostatní

1,0

Celkem

32,0

Vážení, dovolte mi touto cestou upřímně poděkovat za pomoc s péčí o mého tatínka, který nás tento týden opustil. Díky Vaší pomoci mohl poslední dny strávit doma se svými nejbližšími. Přístup všech Vašich pracovníků byl v dnešní době nevídaně profesionální a při tom empatický a lidsky vřelý. Měli pro nás i pro tátu vždy v zásobě slova rady, podpory a útěchy…. Upřímně si vážím Vaší práce a jsem i v této nelehké chvíli šťastná, že existují takoví lidé, kteří svou práci věnují pomoci umírajícím a jejich rodinám. Jménem celé rodiny tedy ještě jednou děkuji a vzdávám hold a úctu Vaší tolik záslužné práci.
z dopisu dcery16. června 2018
Vážení zaměstnanci Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech Chtěly bychom Vám touto cestou poděkovat za Vaše služby. Jen díky Vám, Vašemu zařízení a všestranným službám jsme mohli s dcerami splnit manželovi jeho poslední přání, a to zemřít v rodinném kruhu, doma a důstojně. Bez Vaší pomoci, léků a spolupráce by to nebylo v našich silách. Velké díky patří především sestřičce Daniele za její profesionalitu, lidskost, rady a úžasný přístup, další dík patří také p. Navrátilovi. Jsme opravdu velice rády, že jsme využily Vaše služby a velký obdiv Vám všem, že tuto práci zvládáte na opravdu profesionální úrovni, ale také především s velkým srdcem.
z dopisu manželky2. května 2018
Milí pracovníci Hospice Dobrého Pastýře! Děkuji vám jménem celé rodiny, za vyjádření soustrasti k úmrtí mé dcery. Děkujeme za péči, kterou jste ji věnovali a kterou provádíte na vysoké profesionální, ale především lidské úrovni s velkým pochopením.
z dopisu maminky21. března 2018
Chtěl bych tímto poděkovat všem zaměstnancům Hospice Dobrého Pastýře za péči, ochotu, profesionalitu a pohodu, kterou vytváříte svým pacientům. Děkuji z celého srdce všem sestřičkám, zdravotním bratrům i lékařům, prostě všem Vám ze srdce děkuji za náročnou a tolik prospěšnou službu.
z dopisu syna18. prosince 2017

VOLNÁ MÍSTA

MÍSTO VÝKONU PRÁCE

Čerčany

 

POPIS PRACOVNÍ NÁPLNĚ

 • poskytování paliativní péče v multidisciplinárním týmu v lůžkovém a mobilním hospici, vytváření podmínek pro důstojné umírání
 • pravidelná vyšetření pacientů, stanovení a realizace plánu paliativní péče, vedení paliativní léčby (předepisování léčivých přípravků, provádění lékařských intervencí a výkonů)
 • poskytování konzultací pacientovi a jeho blízkým
 • poskytování psychické podpory nemocným, umírajícím a jejich blízkým, poskytování podpory pozůstalým
 • zodpovědnost za vedení zdravotnické dokumentace o průběhu léčby a péče dle platných právních předpisů
 • spolupráce s lékaři ostatních odborností
 • podpora komunitní péče
 • realizace vzdělávacích programů v oboru paliativní péče

 

POŽADUJEME

 • způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb.
 • atestace ze základního oboru (interna, chirurgie, onkologie, pediatrie, všeobecné lékařství, a další), atestace z paliativní medicíny vítána
 • lékařská praxe v trvání min. 6 let
 • zájem o paliativní péči, výhledově zájem o získání atestace z paliativní medicíny
 • samostatnost a zároveň schopnost týmové spolupráce
 • ochota vzdělávat se, ochota podílet se na vzdělávání kolegů a veřejnosti
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • počítačová gramotnost

 

 

NABÍZÍME

 • pracovní poměr na částečný úvazek s výhledem na plný
 • smysluplnou a zajímavou práci v příjemném a vstřícném kolektivu
 • zaměstnání v organizaci působící již 10 let na poli paliativní péče
 • sociální a zaměstnanecké výhody (supervize, podpora dalšího průběžného odborného vzdělávání a další)
 • nástup možný ihned

V případě zájmu zašlete Vaše CV a motivační dopis na tri@hospic-cercany.cz

Organizace TŘI o.p.s. přijme ihned do svého týmu pomocného kuchaře / kuchařku.

Výuční list NENÍ podmínkou!

Pracovní doba: krátký/dlouhý týden 6:00 – 18:00 (včetně soboty, neděle a svátků).

Požadujeme: čistý trestní rejstřík, samostatnost, pracovitost, pečlivost, základné pc dovednosti, důslednost.

Nabízíme: nástupní plat ve výši 18.500 Kč, čtvrtletní odměny, osobní ohodnocení, příplatky za so,boty neděle a svátky, 25 dní dovolené.

V případě zájmu o nabízené pozice, prosím, pošlete krátký životopis e-mailem: provozni@hospic-cercany.cz. Bližší informace: 731 604 239. Těšíme se na Vás!

Organizace TŘI o.p.s. přijme ihned do svého týmu uklízečku.

Pracovní doba: krátký/dlouhý týden 6:00 – 18:00 (včetně soboty, neděle a svátků).

Požadujeme: čistý trestní rejstřík, samostatnost, pracovitost, pečlivost, spolehlivost, důslednost.

Nabízíme: nástupní plat ve výši 15.500 Kč, čtvrtletní odměny, osobní ohodnocení, příplatky za so,boty neděle a svátky, 25 dní dovolené.

V případě zájmu o nabízené pozice, prosím, pošlete krátký životopis e-mailem: provozni@hospic-cercany.cz. Bližší informace: 731 604 239. Těšíme se na Vás!

CzechEnglishVietnameseGermanFrenchRussianSpanishItalianChinese (Simplified)