PRO DÁRCE

CHCI PŘISPĚT NA PÉČI O PACIENTY 

530530359/0800

Váš příspěvek bude použit na financování služeb poskytovaných TŘI, o.p.s.

 CHCI PODPOŘIT PROVOZ BUDOVY HOSPICE

107-9459020217/0100

Váš příspěvek bude použit na provoz budovy, obnovu zařízení a materiální zabezpečení Hospice Dobrého Pastýře.

Tři, o.p.s. je držitelem ZNAČKY SPOLEHLIVOSTI, kterou uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací na základě auditu a doporučení nezávislých odborníků.

Tato značka poskytuje dárcům informaci o tom, že její držitel hospodaří se svěřenými prostředky transparentně a adekvátně je využívá při plnění svých veřejně prospěšných činností.

VAŠICH 100 KORUN MĚSÍČNĚ PO DOBU JEDNOHO ROKU ZAJISTÍ

 • 16 hodin zdravotní péče na lůžku, nebo
 • 32 hodin sociální péče na lůžku, nebo
 • 2 hodiny péče terénní pečovatelské služby, nebo
 • 20 minut péče domácího hospice, nebo
 • 32 minut sociálního poradenství, nebo
 • 9 hodin fungování dobrovolnického centra

Utratit STOKORUNU není v dnešní době nikterak obtížné. Přesně tolik, ne-li více, Vás stojí snídaně v oblíbené kavárně, pár piv s kamarády nebo krabička cigaret. Nezdá se to mnoho…

U nás však ta samá STOKORUNA, pokud přichází pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku, dokáže zajistit například:

– šestnáct hodin péče zdravotních sestřiček, lékařů, psychologů a všechny potřebné léky pro pacienta na lůžku v Hospici Dobrého Pastýře, nebo

– dvacetiminutovou intervenci domácího hospice, díky níž je od bolesti pomoženo pacientovi přímo u něj doma, nebo

– půlhodinu odborného sociálního poradenství a podporu člověku, jenž se ocitl v obtížné životní situaci

…a to je opravdu mnoho.

PRAVIDELNÉ DÁRCOVSTVÍ MÁ SMYSL.

JAK MŮŽU JEŠTĚ POMOCI?

USPOŘÁDEJTE AKCI NEBO SBÍRKU VE PROSPĚCH TŘI, o.p.s.

Založte osobní výzvu na portálu nadační platební brány Darujme.cz na podporu naší obecně prospěšné společnosti TŘI. Můžete zorganizovat dobročinný běh, bazar, kulturní akci…Budete to právě vy, kdo může získat prostředky pro nás. Nevíte si rady se založením výzvy? Kontaktujte nás, rádi se Vám pomůžeme.

NAKUPUJETE NA INTERNETU? NAKUPUJTE SRDCEM

Svým běžným nákupem nám můžete pomáhat, je to snadné. Vyberte si z nabídky  více než 500 e-shopů, klikněte na organizaci TŘI, o.p.s., a pak už nakupujte, jak jste zvyklí. Část vaší útraty poputuje na konto naší organizace a vy nezaplatíte nic navíc.

Podrobný návod, jak nakupovat, naleznete zde.

CHCI PŘISPĚT NA KONKRÉTNÍ VĚC

PROVOZ BUDOVY HOSPICE 

Hospici Dobrého Pastýře je 10 let a má toho ještě hodně před sebou, budově a zařízení je 10 let a má toho hodně za sebou.

Sbíráme prostředky na provoz budovy hospice, materiální zabezpečení, opravy a udržování zařízení, energie, obnovu podlahových krytin, výmalbu pacientských pokojů a další provozní renovační úkony.

Náš sbírkový účet na obnovu zařízení  je transparentní, můžete se podívat, jak s Vašimi dary nakládáme.

CHCI SE STÁT PARTNEREM

FIREMNÍ DÁRCOVSTVÍ

Se silným partnerem po boku se nám pracuje lépe, můžeme se tak plně soustředit na svoje poslání.Pomoci nám můžete formou finančního daru, uvítáme však i věcné dary jako kancelářské potřeby, IT vybavení, zdravotnické pomůcky, hygienické potřeby, občerstvení na naše dobročinné akce, drobné dárkové předměty, vouchery plus kosmetiku pro naše dobrovolníky a zaměstnance. Pomůže nám i vaše profesní poradenství a jiné odborné dovednosti a schopnosti.

KRUH PŘÁTEL HOSPICE

Kruh přátel hospice je společenství lidí, kteří se rozhodli nás pravidelně finančně podporovat.  Jejich příspěvky jsou pro naši organizaci zásadní. Pomáhají nám zajistit plynulost financování provozu hospice a možnost plánování budoucího rozvoje organizace. Tvoří tak pro náš hospic jakýsi záchranný kruh v rozbouřených vodách nesystémového financování hospicové péče v České republice.

PŘIHLÁŠKA DO KRUHU PŘÁTEL

kruh

PŘIHLÁŠKA DO KRUHU
PŘÁTEL HOSPICE

Děkujeme, že jste se rozhodli stát se členem Kruhu přátel hospice a pomoci tak lidem, kteří to potřebují.
Pro členství v klubu stačí vyplnit přihlášku a zvolit si částku, kterou budete zasílat měsíčně na náš účet: 530530359 / 0800, variabilní symbol Vám bude přidělen po přijetí přihlášky.
Zákon o daních z příjmů 586 / 1992 Sb. umožňuje odečíst věnované dary od základu daně. Na konci kalendářního roku Vám proto automaticky vystavíme a zašleme potvrzení o výši přijatého daru.

Trvalým příkazem, poštovní poukážka,....

Pomáhat lze za života, chcete-li pomáhat i po něm, odkaz ze závěti je přirozená cesta, jak pokračovat v dobrých skutcích. Sepsání poslední vůle je cesta, jak zabezpečit svou rodinu i své blízké. Díky daru ze závěti můžete podpořit i činnost naší organizace.

Jak sepsat závěť se dozvíte ZDE.

Nevíte si rady? Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme a ukážeme cestu.

731 646 975, fundraising@hospic-cercany.cz

Etický kodex nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci

Vedeni společným zájmem o rozvoj svébytné a svobodné občanské společnosti prohlašujeme, že:

 • Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně, nebo ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho.
 • O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.
  Odpovídáme za to, od koho přijímáme prostředky, a řídíme se přitom zásadami, které zveřejňujeme.
 • Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.
 • Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme stanovy (statut, zřizovací listinu), výroční zprávu, finanční závěrku, případně audit hospodaření atp.
 • Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679.
 • Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat etický kodex fundraisera.

 

Etický kodex fundraisera

 • Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená, pravdivá a úplná.
 • Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nezneužije slabosti dárce, citově nevydírá a nevyvíjí nátlak.
 • Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro organizaci přijatelní.
 • Fundraiser přijme pouze takový dar, jehož zamýšlené využití je v souladu s posláním organizace a s etickými pravidly organizace.
 • Fundraiser jedná tak, aby neohrozil organizaci, její dobré jméno a aby nepoškodil jiné organizace.
 • Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou.
 • Fundraiser chrání důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které organizace vykonává svou činnost.
 • Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese.

AKTUÁLNĚ SPOLUPRACUJEME

VÝZNAMNÍ DÁRCI

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

Dary nad 10.000.000 Kč
Dary nad 1.000.000 Kč
Dary nad 250.000 Kč
Dary nad 10.000 Kč
Dary do 10.000 Kč

Město Zruč nad Sázavou, Město Jesenice, Obec Chotýšany, Město Hostivice, Obec Zbraslavice, MČ Praha – Běchovice, MČ Praha – Vinoř, Město Černošice, Město Poděbrady, Město Kamenice u Jihlavy, Obec Lešany, Obec Nespeky, Obec Soběhrdy, Obec Chocerady, Obec Nižbor, Obec Krhanice, Město Lysá nad Labem, Obec Hříměždice, Obec Nučice, Obec Řehenice, Město Sadská, MČ Praha – Nebušice, Město Březnice, Obec Chodouň, Město Golčův Jeníkov, Město Nymburk, Město Buštěhrad, Město Divišov, Obec Čestlice, Město Polná

NEZISKOVÉ A CÍRKEVNÍ ORGANIZACE

Dary nad 1.000.000 Kč
Dary nad 250.000 Kč
Dary nad 10.000 Kč
Dary do 10.000 Kč

Karmel. Sv. Josefa, Farní sbor CCE Praha Jarov, Farní charita Vlach. Březí, Farnost Červený Újezd, Římskokatolická farnost Rosice nad Labem

PRÁVNICKÉ OSOBY

Dary nad 1.000.000 Kč
Dary nad 250.000 Kč
Dary nad 10.000 Kč

VĚCNÉ DARY A SLUŽBY

Dary nad 250.000 Kč
Dary nad 10.000 Kč
Dary do 10.000 Kč

Nadace J&T, BioTech a.s., Adria-Neptun s.r.o., Emco, s.r.o., Anděl Přerov, s.r.o., Česká národní banka, Distrimed, s.r.o., CHARON, s.r.o., Hecht Motors, s.r.o., Institut bazální stimulace, s.r.o., WIC Prague s.r.o., Chemek laboratoře, s.r.o., T-mobile a.s., LMC s.r.o., GourmetKava, s.r.o., Estetica online, s.r.o., Planeo Benešov, s.r.o., Amgen, Modré z nebe , s.r.o., Zdeněk Absolon, s.r.o., Eltsen a.s., Kavárna u Dobrého Pastýře

Děkujeme za váš dar. Potvrzení o daru slouží k snížení základu daně. Prosíme stáhněte a vyplňte PDF formulář a pomocí níže uvedeného formuláře nám jej zašlete.

PDF doporučujeme stáhnout a vyplnit u sebe na počítači, v programu Adobe Acrobat Reader DC, protože některé prohlížeče neuloží vyplněné PDF. V případě technických problémů s online formulářem prosím kontaktujte koordikátorku péče o dárce kunclova@hospic-cercany.cz.
* Souhlasím až do písemného odvolání se zpracováním výše uvedených údajů a údajů o došlých platbách organizaci TRI, za účelem zařazení do databáze dárců, péče o dárce, informování o činnosti této organizace a zasíláním statistik

Děkujeme za váš dar. Prosíme stáhněte a vyplňte darovací smlouvu PDF formulář pro právnickou osobu nebo PDF formulář pro fyzickou osobu a pomocí níže uvedeného formuláře nám jí zašlete.

PDF doporučujeme stáhnout a vyplnit u sebe na počítači, v programu Adobe Acrobat Reader DC, protože některé prohlížeče neuloží vyplněné PDF. V případě technických problémů s online formulářem prosím kontaktujte oddělení fundraisingu fundraising@hospic-cercany.cz.
* Souhlasím až do písemného odvolání se zpracováním výše uvedených údajů a údajů o došlých platbách organizaci TRI, za účelem zařazení do databáze dárců, péče o dárce, informování o činnosti této organizace a zasíláním statistik

CzechEnglishVietnameseGermanFrenchRussianSpanishItalianChinese (Simplified)